Możliwe zniżki przy zawieraniu umów ubezpieczenia OC

2017-09-14
Możliwe zniżki przy zawieraniu umów ubezpieczenia OC

Wykupując w towarzystwie ubezpieczeniowym polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej możemy wysokość składki często negocjować. W pogoni za klientem zakłady ubezpieczeń bardzo często same oferują przeróżne promocje, lub też oferty produktów związanych, na przykład ubezpieczenie OC + AC oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, przy czym stawki preferencyjne stosuje się dla każdej z nich. Innym przypadkiem możliwych zniżek jest posiadanie w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym chcemy wykupić polisę OC, umowy ubezpieczenia z innego tytułu.

Na dodatkowe uprzywilejowanie, a co za tym idzie znaczne zniżki mogą również liczyć przedstawiciele niektórych zawodów, w tym pracownicy służb mundurowych, administracji czy też lekarze. Odrębną grupą, dla której również przewidziano stosowne upusty, są kobiety. Inne zniżki przygotowano również dla absolwentów uczelni wyższych, rolników czy też zamieszkujących mniejsze miejscowości, gdzie ryzyko zaistnienia zdarzenia objętego umową jest nieporównywalnie mniejsze, niż w dużych skupiskach ludzkich, jakimi są metropolie. Wysokość zniżek dla każdej z wymienionych grup jest natomiast w zależności od ubezpieczyciela różna.