Historia w szkołach podstawowych i średnich

2017-10-27
Historia w szkołach podstawowych i średnich

Historia w szkołach podstawowych i średnich to osobny przedmiot nauczania. Skupia się na okresach od starożytności, średniowiecza do czasów nowożytnych i współczesnych. Przedmiotem nauczania są dzieje poszczególnych państw na tle ważnych wydarzeń historycznych i politycznych oraz gospodarczych. Kolejnymi tematami zajęć w szkołach są chronologicznie uporządkowane wydarzenia w danych państwach. W szczególności są to rozwój państwa i walki oraz wojny jakie dane państwo toczyło.

Nauczanie historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich skupia się na ogólnym przedstawieniu poszczególnych państw, zwłaszcza europejskich, a obszerny dział stanowi historia państwa polskiego. Od czasów powstania czyli Lecha, Czecha i Rusa poprzez historię mieszka I, Kazimierza Wielkiego i innych królów Polskie, aż do czasów prezydenckich. Wiele uwagi jest poświęcone I i II Wojnie Światowej. Oprócz omówienia poszczególnych bitew ukazuje się także skutki tych wojen oraz procesy odbudowy zniszczeń powojennych. Historia ta to głównie zapamiętanie królów, bitew i ich dat.